Τεχνοτροπια Siroco

Κωδικός: 
918000.21.040

Τεχνοτροπια Siroco . Καλυπτικότητα 4 m²/kgr..

Συσκευασία: 
Συσκευασία 1kg.
Συσκευασία 5kg.
Χρωματολόγιο: