Τεχνοτροπια Genesis

Κωδικός: 
917000.21.025

Τεχνοτροπια Genesis.Καλυπτικότητα 8 m²/L.Πολύ εύκολη εφαρμογή.

 

Συσκευασία: 
Συσκευασία 2,5L
Συσκευασία 10L
Χρωματολόγιο: