Τεχνοτροπια Fantasia

Κωδικός: 
916000.21.025

Τεχνοτροπια Fantasia. Καλυπτικότητα 4-6 m²/L. Πολύ εύκολη εφαρμογή.
 
 

Συσκευασία: 
Συσκευασία 2,5L
Συσκευασία 10L
Χρωματολόγιο: