Τεχνοτροπια Efecto Perlado Plata 2,5 L

Κωδικός: 
904000.21.020

Τεχνοτροπια efecto perlado plata 2,5 L. Καλυπτικότητα 15 m².

Συσκευασία: 
Χρωματολόγιο: