Τεχνοτροπια Brisa

Κωδικός: 
920000.21.040

Τεχνοτροπια Brisa. Καλυπτικότητα 1,5 m²/kgr.

Συσκευασία: 
Συσκευασία 5L
Συσκευασία 25L
Χρωματολόγιο: