Τεχνοτροπια Benares

Κωδικός: 
914000.21.020

Τεχνοτροπια benares. Καλυπτικότητα 12,5 m²/L.

Συσκευασία: 
Συσκευασία 1kg
Συσκευασία 4kg
Χρωματολόγιο: