Τεχνοτροπια Aguamarina

Κωδικός: 
913000.21.020

Τεχνοτροπια Aguamarina 1L.Καλυπτικότητα 20 m²/L.
 

Συσκευασία: 
Συσκευασία 1kg
Συσκευασία 2kg
Χρωματολόγιο: