Ταινια Συσκeυασιας Αθόρ

Κωδικός Περιγραφή: 
1001321 - ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚEΥΑΣΙΑΣ 30mmχ60m αθόρ διαφ
1001322 - ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚEΥΑΣΙΑΣ 30mmχ60m αθόρ καφέ
1001323 - ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚEΥΑΣΙΑΣ 38mmχ60m αθόρ διαφ
1001324 - ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚEΥΑΣΙΑΣ 38mmχ60m αθόρ καφέ
1001325 - ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚEΥΑΣΙΑΣ 50mmχ60m αθόρ διαφ
1001326 - ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚEΥΑΣΙΑΣ 50mmχ60m αθόρ καφέ