ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ